Fritidsklubben

Bra att veta om fritidsklubben

Fritidsklubben är öppen för elever i åk 4 – 6.

Verksamheten på fritidsklubben utgår från barnens egna intressen och behov samt bygger på att barnen tar mycket eget ansvar för planering, innehåll och genomförande, tillsammans med personal på fritidsklubben.

Verksamheten är öppen kl. 13.00 – 17.00 skoldagar, lov- och studiedagar kl. 08.00 – 17.00. Mellan klockan 16.30–17.00 går barnen upp till fritidsverksamheten.

Fritidsklubben är stängd under jullov och sommarlov. Elever kan vid behov vara på skolan på jul- och sommarlov, avgift debiteras som på fritidshemmet.

Barnen får köpa mellanmål till självkostnadspris varje dag. Under lov- och studiedagar finns möjlighet att köpa lunch och mellanmål. Kostnaden för lunch är då 25 kronor/dag och mellanmålsavgiften är 15 kronor/dag. Sofiaskolan skickar räkning på mellanmål en gång per termin.

Rektor och skolledare har ansvar för verksamheten. Victoria Ericsson driver verksamheten utifrån: Skollagen, Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 och skolans likabehandlingsplan.

Sofiaskolan ansvarar inte för att ta ut någon avgift för verksamheten. Utbildning Gävle debiterar vårdnadshavarna terminsavgiften för fritidsklubben (500: -/termin).

Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Blanketterna för fritidsklubb finns tre varianter, nyanmälan, byte av fritidsklubb samt uppsägning. Blanketterna ligger på gavle.se. Blanketten skickas till Sofiaskolan. Blanketter finns också att hämta på Sofiaskolan. Uppsägning av fritidsklubb behöver inte ske i åk 6, då avslutas platsen automatiskt.

Fritidsklubbsplatsen ska sägas upp senast 15 november (inför vårterminen) och senast 15 maj (inför höstterminen). Om uppsägning inte sker är man fortfarande inskriven på fritidsklubben.

Om du/ni har frågor eller funderingar hör av er till Victoria Ericsson.

Målsättning

Vi vill…
…ge barnen en kärleksfull omsorg och omtanke, gemenskap, trygghet och trivsel.

…stimulera barns kreativitet, fantasi, nyfikenhet och lust att lära.

…ha en lugn, inbjudande, trivsam samt strukturerad miljö där barnen erbjuds möjlighet att prova på olika skapande tekniker och material.

…ge möjlighet till fri lek för att bearbeta intryck, lära sig ta hänsyn, konfliktlösning och kompromisser.

…ge barnen möjlighet att orientera sig om gränser, normer och regler för social samvaro.

…att barnen ska lära sig ta ansvar både för sina egna och gemensamma saker, samt att hjälpa till med vardagssysslor.

…att verksamheten skall utveckla barnens självkänsla, tolerans och förståelse för människor och deras olikheter.

…att fritidshemmet skall medverka till att barnen får utveckla intressen som de kan bygga vidare på. Barnen skall efterhand få ett ökat ansvar för sin fritidsklubbstid.