Välkommen till Sofiaskolan!

Sofiaskolan är en friskola i centrala Gävle med adress Sofiagatan 6.

Varför friskola?

För oss som arbetar på skolan är svaret enkelt. Vi beslutar själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Vi känner att våra elever känner ett stort engagemang och att de har möjlighet att påverka sin skola. Att våra elever ska trivas, utvecklas och bibehålla lusten att lära är viktiga mål för oss.

Sofiaskolan har en klass i varje årskurs. Skolans klasser är; Kristallen åk F, Opalen åk 1, Diamanten åk 2, Rubinen åk 3, Briljanten åk 4, Smaragden åk 5 och Safiren åk 6. Sammanlagt har vi ca 200 elever och ca 25 personal. Skolan har fyra fritidshemsavdelningar. Skolan drivs som aktiebolag, är kostnadsfri och finansieras via skolpeng från Gävle Kommun.

Hör gärna av dig till oss om du vill ha mer information!

————————————————————————————————-

Ansökan till Sofiaskolan

Urvalsgrunder för ansökan till förskoleklass vid Sofiaskolan

Man kan tidigast ställa sitt barn i kö det året som barnet fyller fyra år.

  1. Syskonförtur
  2. Kötid – datum/tid då ansökan mottages

Vi har from 2020 tagit bort montessoriförtur som urvalsgrund. För barn i kö före 2020 gäller fortfarande montessoriförtur, alltså för barn födda 2015.

Urvalsgrunder för ansökan till grundskola vid Sofiaskolan

  1. Förtur för de elever som går i skolans förskoleklass
  2. Syskonförtur
  3. Kötid – datum/tid då ansökan mottages

För tidig ansökan godkännes inte. Vårdnadshavare ansvarar själva för att inte lämna in ansökan tidigare än 1/1 det året som barnet fyller fyra år.