Om skolan

Sofiaskolan är en friskola i centrala Gävle.

Vi beslutar själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Vi känner att våra elever känner ett stort engagemang och att de har möjlighet att påverka sin skola. Att våra elever ska trivas, utvecklas och bibehålla lusten att lära är viktiga mål för oss.

Sofiaskolan har en klass i varje årskurs. Skolans klasser är; Kristallen åk F, Opalen åk 1, Diamanten åk 2, Rubinen åk 3, Briljanten åk 4, Smaragden åk 5 och Safiren åk 6 . Sammanlagt har vi ca 200 elever och 25 personal. Skolan har fritidshem. Skolan drivs som aktiebolag, är kostnadsfri och finansieras via skolpeng från Gävle kommun.