Om skolan

Sofiaskolan är en friskola i centrala Gävle.

Vi beslutar själva hur vår skola ska bedrivas och vilka prioriteringar vi ska göra. Vi känner att våra elever känner ett stort engagemang och att de har möjlighet att påverka sin skola. Att våra elever ska trivas, utvecklas och bibehålla lusten att lära är viktiga mål för oss.

Sofiaskolan har en klass i varje årskurs. Skolans klasser är; Briljanten åk F, Smaragden åk 1, Safiren åk 2, Kristallen åk 3, Opalen åk 4, Diamanten åk 5 och Rubinen åk 6. Sammanlagt har vi 200 elever och 34 personal. Skolan har både fritidshem och fritidsklubb. Skolan drivs som aktiebolag, är kostnadsfri och finansieras via skolpeng från Gävle kommun.