Personalen

Ingrid Sjöhed

Lärare Opalen åk 1

Annelie Björk

Kurator

Ulrika Johansson

Specialpedagog och speciallärare


Ludmila Ivanova

Förskollärare på fritids

Lilla Fritids åk 2-3

Elisabet Enmark

Rektor

Elisabet


Linda Frykman

Förskollärare Kristallen F

Linda_Frykman


Anna Lusth

Lärare Diamanten åk 2


Thomas Langeborg

Lärare Briljanten åk 4

Karin Klingberg

Lärare Smaragden åk 5

Helena Frejd

Lärare Safiren åk 6

Helena

Katarina Larsson

Musiklärare åk 3-6

KatarinaL
Magnus Andersson

Resurspersonal Smaragden åk 5

Moa Sundstrand

Resursperson

Karina Kulppi

Slöjdlärare

Ulrika Grehn

Skolsköterska

Thomas Sandin

Idrottslärare

Sofie Söderlund

Skolhuvudman

Sofie
Viktoria Eriksson

Resurs
Smaragden åk 5 och fritidspersonal åk 4-6

Lisa Lönn

Fritidspersonal åk 2-3 och resurspersonal Briljanten åk 4

Sandra Gustavsson

Lärare i Diamanten åk 2

SandraG
Maria Wiberg

Lärare Opalen åk 1

Linnea Zetterman

Resursperson

Elnaz Moradi

Lärare Smaragden åk 5

Eva Olsson

Ansvarig för kost- och städ

Marie Linde

Lärare Briljanten åk 4

Kanchananaphon Suwanthong

Städpersonal

Kanchanaphon_16
Terese Johansson

Lärare Rubinen åk 3

Johanna Lindblom

Fritidspersonal Stora Fritids åk 1 och resurs åk 1

Sam Farukhian

Fritidspedagog Lilla fritids åk F

Ewa Strömberg

Lärare Rubinen åk 3

Ewa
Elsa Sandin

Fritids åk 2-3

Emma Lindblom

Resursperson
Safiren åk 6