Personalen

Ingrid Sjöhed

Lärare Briljanten åk 2

Annelie Björk

Kurator

Ulrika Johansson

Specialpedagog och speciallärare


Ludmila Ivanova

Förskollärare på fritids

Stora Fritids åk 2-3

Elisabet Enmark

Rektor

Elisabet


Linda Frykman

Förskollärare Diamanten F

Linda_Frykman


Anna Lusth

Lärare Smaragden åk 3Thomas Langeborg


Lärare Kristallen åk 5

Karin Klingberg

Lärare Opalen åk 6

Helena Frejd

Lärare Safiren åk 4

Helena

Katarina Larsson

Musiklärare åk 3-6

KatarinaL
Magnus Andersson

Resurspersonal Safiren åk 4

Charlotte Larsson

Lärare Safiren åk 4

Annika Dahlman

Slöjdlärare

Ulrika Grehn

Skolsköterska

Thomas Sandin

Idrottslärare

Sofie Söderlund

Skolhuvudman

Sofie
Viktoria Eriksson

Resurs Smaragden åk 3 och fritidspersonal Fritidsklubben

Lisa Lönn

Fritidspersonal åk 2-3 och resurspersonal Briljanten åk 2

Sandra Gustavsson

Lärare i Smaragden åk 3

SandraG
Maria Wiberg

Lärare Briljanten åk 2

Marlene Ahlinder

Förskollärare Diamanten åk F

Marlene
Elnaz Moradi

Lärare Opalen åk 6

Eva Olsson

Ansvarig för kost- och städ

Marie Linde

Lärare Kristallen åk 5

Kanchananaphon Suwanthong 

Städpersonal

Kanchanaphon_16
Terese Johansson

Lärare Rubinen åk 1

Johanna Lindblom

Fritidspersonal Lilla Fritids åk 1

Sam Farukhian

Fritidspedagog Lilla fritids åk 1

Ewa Strömberg

Lärare Rubinen åk 1

Ewa
Elsa Sandin

Resursperson Smaragden åk 3