Personalen

Ingrid Sjöhed

Lärare Briljanten åk 3

Annelie Björk

Kurator

Ulrika Johansson

Specialpedagog och speciallärare


Ludmila Ivanova

Förskollärare på fritids

Lilla Fritids åk 1

Elisabet Enmark

Rektor

Elisabet


Linda Frykman

Förskollärare Opalen F

Linda_Frykman


Anna Lusth

Lärare Diamanten åk 1Thomas Langeborg


Lärare Kristallen åk 6

Karin Klingberg

Lärare Smaragden åk 4

Helena Frejd

Lärare Safiren åk 5

Helena

Katarina Larsson

Musiklärare åk 3-6

KatarinaL
Magnus Andersson

Resurspersonal Smaragden åk 4

Charlotte Larsson

Lärare Safiren åk 5

Annika Dahlman

Slöjdlärare

Ulrika Grehn

Skolsköterska

Thomas Sandin

Idrottslärare

Sofie Söderlund

Skolhuvudman

Sofie
Viktoria Eriksson

Resurs
Smaragden åk 4 och fritidspersonal åk 4-6

Lisa Lönn

Fritidspersonal åk 2-3 och resurspersonal Briljanten åk 3

Sandra Gustavsson

Lärare i Diamanten åk 1

SandraG
Maria Wiberg

Lärare Briljanten åk 3

Marlene Ahlinder

Förskollärare Opalen F

Marlene
Elnaz Moradi

Lärare Smaragden åk 4

Eva Olsson

Ansvarig för kost- och städ

Marie Linde

Lärare Kristallen åk 6

Kanchananaphon Suwanthong

Städpersonal

Kanchanaphon_16
Terese Johansson

Lärare Rubinen åk 2

Johanna Lindblom

Fritidspersonal Stora Fritids åk 2-3 och resurs åk 2

Sam Farukhian

Fritidspedagog Lilla fritids åk 1

Ewa Strömberg

Lärare Rubinen åk 2

Ewa
Elsa Sandin

Vikarie

Emma Lindblom

Resursperson
Safiren åk 5