Mål, arbetsplaner och motto

Arbetsplan skola F-6 Läsåret 2023-2024

Arbetsplan för fritidshemmet 2023-2024

Respekt, empati och omtanke är ledstjärnan för allt arbete.

Skolan ska vara en plats där barnen får stöd att växa till ansvarstagande och trygga människor med god självkännedom.

Barnens intresse, lust och glädje är utgångspunkten för deras lärande och växande efter egna förutsättningar.

Vi ska skapa en trygg, inspirerande och lärande miljö, där varje barn utvecklas för att med tillit, ansvar, nyfikenhet och kreativitet rustas för livet.

Skolans motto är: “Kunskap är glädje”