Skollunch

Vår skolmat kommer från Gefle Ångkök.

Matsedlar sätts upp utanför klassrummen varje måndag.