Elevhälsa och skolsköterska

Elevhälsa 2023-2024

Skolsköterskan är på skolan på torsdagar.

Telefon:  070 – 295 49 18
Mailadress: ulrika.grehn@sofiaskolan.se

Mitt namn är Ulrika Grehn och jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1999. Jag har arbetat som skolsköterska på flera skolor under flera år. Skolans elevhälsa arbetarförebyggande och hälsofrämjande och detta görs framförallt genom hälsosamtalen. Jag deltar också I skolans elevhälsoteam. Som skolsköterska har man tystnadsplikt.

Jag kommer att träffa eleverna flera gånger under deras skolgång här på Sofiaskolan.

Förskoleklass

Första träffen sker I förskoleklass, vi pratar då om trivsel i skolan och på fritiden, kost, aktiviteter, sömn och annat som är av betydelse för barnet. Barnets tillväxt, syn och hörsel kontrolleras.

ÅK2

I årskurs 2 kontrolleras åter igen tillväxt och då passar jag även på att prata om barnets trivsel och mående i och på fritiden. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds och utförs.

ÅK4

I årskurs 4 kontrolleras tillväxten samt en ryggkontroll.

ÅK5

I årskurs 5 erbjuds fr.o.m. 2020 ALLA barn HPV vaccin. Detta vaccin ska tas vid två tillfällen under ÅK 5

Paula Norell är vår skolläkare och önskar man boka en tid med henne görs det via skolsköterskan.